تاريخ : سه شنبه هفتم شهریور 1391 | 22:45 | نويسنده : فیروزجایی

بایگانی مطالب

جهت مشاهده تمامی مطالب ارسالی روی لینک بالا کلیک کنید.تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 9:32 | نويسنده : فیروزجایی

Brainstorming

Brainstorming is a group technique for generating new, useful ideas and promoting creative thinking.

It can be used to help 1) define what project or problem to work on, 2) to diagnose problems , 3) re-mediate a project by coming up with possible solutions and to identify possible resistance to proposed solutions.

Roles

There are three roles for participants in a brainstorming session: leader, scribe and team member.

Leader

This person needs to be a good listener.
Before the session they need to refine a statement to help the others on the team focus on the reason for the brainstorming, and prepare the warm up activity.
During the session the leader will need to relay the ground rules of the session, and to orchestrate the session.

The Problem Statement

 • needs to be specific enough to help participants focus on the intent of the session, but it must be open enough to allow innovative thinking.

 • should not be bias so it favors a particular solution or excludes creative ideas.

Ground Rules for Brainstorming

 1. All ideas are welcome. There are no wrong answers. During brainstorming, no judgments should be made of ideas.

 2. Be creative in contributions. Change involves risk taking, it's important to be open to new, original ideas. Every point of view is valuable.

 3. Attempt to contribute a high quantity of ideas is a short amount of time.

 4. Participants should "hitch hike" on others' ideas.

Scribe

This person needs to write down EVERY idea - clearly and where everyone in the group can see them. Check to be sure the materials provided will allow you to write so everyone in the group can clearly see what you are writing. The scribe could be the same person as the leader.

Team Members

The number of participants should be no less than five, and no more than ten. The ideal group number is usually between six and seven. Sometimes it is helpful to include a person on the brainstorming team who has worked with the subject in the past.

Team members will follow this brainstorming procedure:

 1. Team members will make contributions in turn.

 2. Only one idea will be contributed each turn.

 3. A member may decline to contribute during a particular round, but will be asked to contribute each round.

 4. Participants should not provide explanations for ideas during brainstorming. Doing so would both slow the process down, and allow premature evaluation of ideas.

Set the Stage

 • If possible the group should know what the brainstorming session is about before the session begins. This will allow them to think about the session.

 • Provide appropriate places and ways to record ideas. This could include: flip charts, chalk or white boards, Post-Its, or large monitored computers.

 • Provide a mental and physical environment which allows for creativity. Putting out thing such as magazines, clay, books, water colors, slates, a kaleidoscope, or jacks.

Steps for the Leader on How to Brainstorm

 1. Introduce the Session.
  Review the reason for the brainstorming session, discuss the ground rules, and the team member procedure to be used.

 2. Warm-Up.
  Provide a warm up activity (5 to 10 minutes) that helps the group get use to the excitement possible in a brainstorming session. This activity should be on a neutral subject that will encourage participants to be creative. The leader may want to end the warm up by having the members discuss what could be said about the ideas that would prevent brainstorming from being successful.

 3. Brainstorming.
  This is the creative part! Set a time limit of 20 to 25 minutes. Sometimes it is effective to call time and then allow 5 more minutes. Stop when there is still excitement, do not force the group to work. Guide the group to generate as many ideas as possible. All suggestions made must be noted by the scribe. The scribe should use the speaker's own words. If the speaker's idea is long, the leader may need to summarize it and verify with the originator if the summary is correct.

 4. Process the Ideas.
  Review ideas for clarification, making sure everyone understands each item. Similar ideas should be combined and grouped. At this point you can eliminate duplicate ideas and remove ideas. Next the group should agree on the criteria for evaluation. This could include: time allotments, talents and skills of the group, and more.

 5. Establish a consensus if appropriate.
  Have the group vote on ten ideas to consider, then have the group vote on five of the ideas and tally the results to get a priority of feelings of the group.
  After refining ideas give each team member 100 points to allocate on the idea list. Team members can use their points however they wish.
  Have team members pick the five ideas they favor. Then ideas with the most picks can be prioritized.

Ideas for Brainstorming

Students want an original design for a web page. What will the general "theme" of it be -- not the detailed look but rather, the overall look.تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 9:28 | نويسنده : فیروزجاییتاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 | 21:55 | نويسنده : فیروزجایی

بنا به نظر ثرندایک و همکاران ( 1991 ) آزمون عملکردی ، آزمون بسیار معتبری است که تاکید بر فرآیندهای یادگیری فراگیر در سطوح مختلف تحصیلی دارد . استفاده از این شیوه در سنجش دانش آموزان بسیار تازه است و دلیل اصلی توجه به این نوع سنجش را علاقه روز افزون به استفاده از اصول روانشناسی شناختی در کلاس درس و نیاز به پرورش فرآیندهای عالی فکری و مهارت های تفکر انتقادی دانسته اند .

نظریه های شناختی جدید بر جنبه های فکری و خود نظم دهی فراگیر تاکید می کنند . بنابر این امروزه توجه بیشتر معطوف به این است که چگونه فراگیران دانش را تفسیر می کنند و به کار می گیرند تا مسائل پیچیده را حل کنند . این گونه مهارت ها با آزمون های عینی و سنتی مثلا آزمون چند گزینه ای قابل سنجش نیستند . هنگامی که فعالیت های عملی و آزمون های عملکردی جای خود را در برنامه ی سنجش فراگیر باز کند ، به دانش آموز و والدین او این پیام را می دهد که آموخته ها زمانی ارزش دارد که از محدوده ی ذهن خارج شده و در عمل به کار گرفته شود .

برای طراحی آزمون های عملکردی در هر درس و موضوع ابتدا باید شناسنامه و هدف های درس تهیه گردد . سپس با توجه به حدود انتظار معلم از فراگیر ، دانش آموز ایده ها ، راه حل و شیوه ی کار را در برگه ارزشیابی ارائه نماید . سیستم نمره گذاری نیز باید با توجه به معیارهای مورد نظر باشد . مانند : آیا پاسخ در حدود انتظارات و اهداف مورد نظر در سوال هست ؟ آیا نتیجه گیری صحیحی به عمل آمده است ؟ آیا در پاسخ نظم فکری و کاری وجود دارد ؟ آیا دانش آموز به تمام جنبه های مساله توجه نموده است ؟

در تعیین معیارها و میزان نمره در نظر گرفته شده قضاوت معلم و یا حتی در مواردی نظر خود شاگرد نیز مهم می باشد .

*برای طراحی و به کارگیری آزمونها در آموزش و پرورش چه تقسیم بندی مناسبی وجود دارد؟

زمانی که ارزشیابی ما برای سنجش هدفهایی است که به دانستن درباره ی امور مربوط می شود، به عبارت دیگر سطح دانشی مد نظر باشد، بهترین نوع آزمون، آزمونهای مدادی کاغذی است که در آن مفاهیم مختلف با تعداد سوال بیشتری سنجیده شود؛ و زمانی که برای سنجش و ارزشیابی از هدفهایی وارد عمل می شویم که به نحوه ی عمل یا کاری مربوط می شود آزمونهای عملکردی بهترین پاسخ را ارائه خواهند داد. ملاک در آزمونهای عملکردی، میزان موفقیت دانش آموز در به کار بردن دانسته های خود می باشد.

*علت توجه به سنجش واقعی در سالهای اخیر چیست؟

عدم توانایی آزمونهای سنتی در سنجش و ارزشیابی مهارتها، عادتهای کاری، نگرشهای اجتماعی، علاقه ها و سازگاری، منجر به معرفی روشهایی مناسب گردید که بتواند دانش آموز را در مهارتهای مذکور محک بزند که یکی از بهترین این روشها آزمونهای عملکردی می باشد.

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 | 21:54 | نويسنده : فیروزجایی

با معرفی وزرا واستقرار دولت جدید، آموزش وپرورش نیز به عنوان یکی از مهمترین و وسیع ترین وزارتخانه ها خواه ناخواه تغییراتی را در عرصه مدیریتی تجربه خواهد کرد . چشمها به سوی کیفیت تغییرات وتحولات دراین عرصه دوخته شده است . موافقین و منتقدینی که نظاره گر این حوزه از تحول خواهند بود، هریک با توجه به سلیقه وگرایش های خویش، به گونه ای شرایط دوران گذار را تفسیر خواهند نمود.

در فرایند تغییر وانتقال از شرایط پشین به وضع جدید ، دو نکته حائز اهمیت فراوان است .
از یک سو فرم و سطح تغییرات نیروهای مدیریتی است که، لازم است محور واساس آن حفظ کرامت انسانی اشخاصی باشد که، تا کنون سکان این نهاد فرهنگی را عهده دار بوده ا ند . واز طرف دیگر کیفیت قضاوت واعلام نظر مدیران جدید در باره برنامه ها ،اقدامات وتصمیماتی است که تاکنون با مدخلیت آنها ، در این حوزه اتخاذ شده است، صرفنظر ازآنکه این تصمیمات درست یا نادرست باشد.
رویکرد اخلاق مدارنه ای که ازدولت جدید دراذهان عمومی شکل گرفته است ، انتظاری را پدید آورده است که، درآغازین روزها ازشکل گیری دولت جدید ، ذهنیت کنجکاو ناظران را شکل خواهد داد. کانون تمرکزاین نگاه عمومی به دولت جدید کیفیت پاسخ دولت به ضرورت های تغییر درمدیران ، روش ها ونحوه انجام آنها خواهد بود.
تغییرات منطقی و قابل قبول دراین مقطع ، وکیفیت گذار به دولت جدید از سوی وزیر وکارگزاران آنها، نخستین تعریف وقضاوت عمومی را در عرصه افکار عمومی از مشی اعتدال وتدبیر وامید بر ذهن ها خواهد نشاند.
بخش نخست، یعنی رویکرد تغییر در نیروی انسانی وکادر مدیریتی (درسطوح قابل قبول) به نگرش های وزیر جدید ، ومدیران سطوح عالی ، بستگی خواهد داشت ،و پیش بینی می شود به تدریج وبا رعایت جمیع جهات صورت خواهد گرفت، تا سلیقه ای متناسب با خواسته های جدید در جامعه را شکل دهد .
این بخش به دلیل نامشخص بودن کم وکیف و وسعت آن ، فعلا قابل تحلیل نیست. گرچه نخستین نگاهها به این بخش دوخته شده ، و اززمان انتخاب رئیس دولت تا کنون، اغلب قضاوت ها به نحوه عمل رئیس جمهور، درحوزه انتصابات گره زده شده است. به تعبیری افراد ودسته بندی های مختلف ، با گرایش های سیاسی متنوع ، نخستین تصمیم رئیس دولت در حوزه نیروی انسانی ی،عنی انتخاب وزراء را ، مبنایی برای قضاوت برمشی اعتدالی وی تعریف کرده اند.
اما بخش مهمتری که متاثراز تجربیات پیشین ، امکان تحلیل آن وجود دارد ، کیفیت مواجهه با برنامه ها وسیاست های سابق، ویا مدیران پیشین آنها بوده است.
نحوه عمل کارگزاران جدید ، می تواند در تغییر فرهنگ سیاسی جامعه تاثیر گذار باشد. کیفیت برخورد با سیاستها وبرنامه های مدیران گذشته ، معیاری برای قضاوت افکار عمومی در باره دولت جدید نیز محسوب می شود . آنها همواره دوست داشته اند، بجای تخریب گذشته، شنوای برنامه های مثبت وتحول آفرین دروضعیت جدید کشور باشند . درواقع آنها تمایل ندارند ، دولت ها وکارگزاران ایشان ، آنچنان که مرسوم شده است ، اعتبار و حیثیت خویش را از تخریب گذشتگان بدست آورند . گرچه تاکنون گذشت ایام، و وفراهم شدن امکان ارزیابی از توانایی یا ناتوانی مدیران حاکم ، به سرعت امکان قضاوت در باره اعتبار مدیریتی ایشان رافراهم آورده است، اما روزهای آغازین دولت و وزارتخانه ها، فرصت زود هنگامی را در اختیار مردم ، برای قضاوت سریع تر بوجود می آورد . مخصوصا در شرایط کنونی کشور که نوعی از موازنه قدرت میان نهادها ، درعرصه ملی مشاهده می شود.ونمادهایی از کنجکاوی از تغییرات در مورد سنخ وزراء تا کنون روشن شده است. این احتمال وجود دارد تا این حساسیت ها در آینده به حوزه سیاست گذاری وتصمیم راه پیدا کند.
نا گفته پیداست، بنا کردن بنیان های جدید بر انتقادهای نسنجیده وکارشناسی نشده از وضعیت پیشین ، به همان اندازه نادرست وغیر منطقی است که ، اتخاذ تصمیم های ناصحیح ، ناروا ،غیرمعقول وغیر منطقی نادرست می باشد.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه دوازدهم مهر 1392 | 10:45 | نويسنده : فیروزجایی

شما چطوری بچه ها رو سر کلاس ساکت می کنید ؟

توماس آمسترانگ تعریف می کند که سال ها پیش در یک برنامه ی کمدی دیده است که معلمی برای ساکت کردن دانش آموزان با صدای بلند می گوید : بچّه ها ! بچّه ها !  

خفه شوید ! کلاس ساکت می شود امّا لحظاتی بعد دوباره همان صحنه ی قبلی تکرار می شود و معلم باز می گوید : بچّه ها ! بچّه ها ! خفه شوید ! معلم این کار را چند بار تکرار می کند تا این که سر انجام به بی نتجه بودن تلاش هایش به طور تاسف بار ( و خنده آوری ) آشکارا پی برد .

دیدن این صحنه ، اغلب موجب خنده ی معلم ها می شود ( ولی من خنده ام نگرفت ) زیرا خود نیز عموماً دچار این مشکل شده اند ( بیش تر به نظر من گریه داره ! ) از نقطه نظر هوش های چند گانه ، صرفاً استفاده از کلمه ها برای آرام کردن کلاس ( روش زبانی ) کم ترین تاثیر را در معطوف ساختن توجّه دانش آموزان خواهد داشت . زیرا درخواست ها یا دستورهای زبانی معلمان ( به عنوان یک شخص ) اغلب در سخنان و بیانات زبانی دانش آموزان ناپدید می شوند و موجب می شوند آن ها صدای معلم را از میان صداهای اطراف خودشان تشخیص ندهند و همین علت عدم توجه آنان به گفته های معلم است .ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 | 21:46 | نويسنده : فیروزجایی
عنوان درس پژوهی :

تقویت خداشناسی

(در کلاس های چند پایه)

 

اعضای گروه درس پژوه :

1-

2 -

3 -


اسفند 90

 تقدیم به :

  همه ی معلمان مناطق محروم که ایثار   کارشان و صبر مرامشان است ، آنانی که افق دیدگانشان عزت ایران و اقیانوس دل هاشان آکنده از عشق به فرزندان معصوم این مرز و بوم است  .  بی آن که از ایشان نامی باشد ، نام و نشان  این مرز و بوم ثمره ی مجاهدت های آنان است ، اگر چه دنیایشان نشد ، آخرتشان مملو از اجر و الطاف الهی باد .

 


تقدير و تشکر

 

 

 

 

چکیده

پژوهش حاضر به صورت کیفی از نوع درس پژوهی با عنوان (( تقویت خداشناسی در بین دانش آموزان  کلاس های چند پایه ، سوم و چهارم ))  ودر مدرسه ی ابوذر  اجرا شده است .

 این درس پژوهی به صورت گروهی و با مشارکت  سه نفر از همکاران فرهنگی با موضوع مذکور به اجرا در آمد .

ازآن جا که مساله ی (( خداشناسی و تقویت این امر )) از موضوعات بسیار مهم و جزو اهداف غایی و عالی   دوره ی ابتدایی می باشد ، لذا چالش های پیش روی گروه در این حوزه این بود که ما چگونه می توانیم در تدریس دروس مرتبط با خدا شناسی به صورت موثر عمل کرده و اهمیت ذکر و یاد و نام خدا را به صورتی شایسته به دانش آموزان بفهمانیم  .

پس از اجرای طرح درس اولیه ( سناریو ) و بازبینی آن ، نهایتا سناریو در کلاس تدریس و توسط اعضای گروه به مشاهده و نقد و تحلیل گذاشته شد و در تدریس مجدد نیز اصلاحاتی صورت گرفت که نتایج ذیل از این اجرا حاصل گردیده است  :

v    وجود دوربین و همکاران ناظر در کلاس موجب جلب توجه دانش آموزان و خروج کلاس از روند طبیعی می گردد  که در تدریس مجدد سعی در رفع این اشکال گردید  .

v       برخی از دانش آموزان بسیار کم حرف بوده و لزوم رفع این مشکل به نظر می رسد  .

v       در تدریس مجدد مشکل گردش صحیح مجری در سطح کلاس ، برخورد خشک اولیه با دانش آموزان برطرف گردید  .

v       مجری با طرح سوالات مختلف و طرح جملات ناقص جهت تکمیل آن توسط دانش آموزان  کم حرف سعی در فعال کردن دانش آموزان می بودند .ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 | 9:30 | نويسنده : فیروزجایی

درس پژوهي برگردان واژه ژاپني  jugyokenkyu بمعني مطالعه يا پژوهش تشکيل شده است .kenkyu بمعني درس و jugyo بمعناي مطالعه يا پژوهش است . معادل انگليسي درس پژوهي Lesson study است .

درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است . بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تامل کن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد .

اما اين بار نه به تنهايي، بلكه با يک گروه از معلمان هم  رشته ، روش خود را مورد مطالعه و آزمون قرار دهيد ، با هم با نقد شرايط موجود و در جهت نيل به وضع موجود طرح مساله نماييد ، در جهت شناخت بهترين روش ممکن پژوهش کنيد ، نتايج پژوهش را در کلاس درس و بصورت طبيعي بيازماييد ، نتيجه آزمايش را نقد کنيد ، طرح را اصلاح و دوباره در يک کلاس ديگر آن را اجرا نماييد ، نتايج پژوهش خود را منتشر و در اختيار ديگران قرار دهيد .

به اين ترتيب شما گام در مسير درس پژوهي نهاده ايد روشي که پايه توسعه  مستمر حرفه اي شماست و شما را در مسير يک معلم حرفه اي و فکور به حرکت وا مي دارد !ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سوم فروردین 1392 | 16:27 | نويسنده : فیروزجایی
کلاس‌هاي درس در يك دسته‌بندي كلي يا شاداب، جذاب و مخاطب‌گستر، يا كسل‌كننده، خمود و مخاطب‌گريز و يا معمولي و عادي است. كلاس درسي كه در آن به مؤلفه‌هاي جذابيت عطف توجهي نشان داده نمي‌شود با گذشت زمان ممكن است كم‌كم سستي و كسل‌كنندگي در آن به چشم آيد كه گسست ارتباط بين استاد و فراگير از روشن‌ترين پيامدهاي ناگوار آن خواهد بود و نتايج آموزش را عقيم و بي‌اثر مي‌سازد.

سؤال اصلي و اساسي آن است كه چگونه مي‌توان كلاس درس را جذاب، دلپذير و خوشايند نمود تا نه فقط مقررات آموزشي بلكه اشتياق فراگيران براي يادگيري و حس كنجكاوي و حقيقت‌جويي آنان عمده‌ترين عامل حضور در كلاس شود و رعايت انضباط و مقررات و آداب آموزشي را براي بهره‌برداري بيشتر از كلاس باعث گردد؟
آيا مي‌توان با قاطعيت و انعطاف‌ناپذيري و با اعمال حاكميت و مديريت بي‌چون و چرا كلاس را جذاب ساخت؟
آيا با واگذار كردن فراگيران به حال خود و حذف نظارت و مديريت (مثل بي‌توجهي به آمد و شدهاي نابهنگام دانشجويان در حين تدريس، مزه‌پراني‌هاي بيجا، لطيفه‌گويي‌هاي مستمر، اتلاف وقت كلاس به مسائل و مطالب بيروني و خارج از درس و اموري از اين قبيل) مي‌توان كلاس را جذاب ساخت و شوق فراگير براي حضور در كلاس را برانگيخت؟

آيا اجازه هر نوع اظهارنظر، هر نوع سخن و پرسش و به اصطلاح رايج‌تر اجازه «گفتمان آزاد» مي‌تواند به جذابيت كلاس كمك نمايد يا آن كه بايد به عوامل ديگري توجه نمود و به جاي جذابيت زودگذر - كه نتايج زودگذري از آن حاصل مي‌شود - به جذابيت پايدار كلاس انديشيد و كلاس درس را با حفظ كلاس بودن و جريان داشتن درس و تعليم در آن براي فراگيران مبارك و مطلوب گردانيد؟

حال در اين مقاله سعی شده است تا راه كار هايي را براي ايجاد جذابيت در كلاس درس- كه يكي از ضروريات آموزش در ايران نيز است ارائه گردد . يكي از مشكلاتي كه هم اکنون دامن گير آموزش ايران است اين است كه كلاس ها جذابيت لازم را براي جذب دانش آموز به كلاس درس را ندارد و براي همين دانش آموزان از كلاس درس فراري مي باشند و هر روز آرزوي تعطيلي كلاس را دارند و هميشه به دنبال راهي هستند كه از كلاس فرار كنند. .

براي جمع آوري اين اطلاعات  مطالعاتي از كتاب ها و مجلات و سايت هاي اينترنتي صورت گرفته شده است و مطالبي آورده شده است كه اميدوارم مورد توجه خوانندگان قرار گيرد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سوم فروردین 1392 | 16:23 | نويسنده : فیروزجایی
توصيف وضعيت موجود

در حيطه زبان آموزي, چهار ركن اصلي گوش دادن – صحبت كردن  خواندن و نوشتن امروزه در دنيا به عنوان يك قانون مسلم پذيرفته شده , در آموزش تمامي زبان هاي دنيا و برنامه هاي آموزشي مدنظر قرار مي گيرد. در اين چهار قدم به ترتيب نوشتن جايگاه چهارم را به خود اختصاص داده , چرا كه سه امر گوش دادن و صحبت كردن و خواندن براي نوشتن مقدمه و پيش سازمان دهنده , و زمينه بوده و بالاترين سطح را به خود اختصاص داده است. از آنجايي كه مقطع ابتدايي پايه اي براي مقاطع ديگر بوده , ما نيز چند سالي در اين مقطع تدريس كرده ايم. امروزه در امر زبان آموزي نگارش از اهميت بالايي برخوردار است , مخصوصاً در پايه سوم كه اولين پايه اي است كه به صورت مستقل انشا نوشته مي شود , چون در پايه دوم از جمله نويسي استفاده مي گردد , اين جملات اكثراً مرتبط با هم نيستند و هر يك به طور جداگانه نوشته مي شود و بيشتر نحوه و ساختار جمله , منظم كردن جملات در هم ريخته , كوتاه سازي , تركيب جملات ساده يا جمله سازي با كلمات ساده مد نظر است . براي دانش آموزان نوشتن جملات و متن به صورت مرتبط در پايه سوم با توالي مناسب مشكل مي باشد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سوم فروردین 1392 | 16:21 | نويسنده : فیروزجایی

اعمال زیر  از نظر معلمان فعال و دلسوز و مدیران ریز بین و مشاوران و روانشناسان آگاه جزو نامناسب ترین برخوردها با دانش آموزان در کلاس و مدرسه توسط معلمان  خسته،بی انگیزه،کسل می باشد

1-    پرهیز از لبخندزدن و رفتار مهربانانه با شاگردان و اعمال مقررات خشک و خشن:

اگر مجبورید که سال تحصیلی را علیرغم میل باطنی خود در کلاسی یا مدرسه ای با سختی آغاز کنید این مساله نباید به دانش آموزان منتقل شود ، اگر از کمی حقوق خود ، برخورد بد معاون و مدیر مدرسه، تبعیض مسئولان بالاتر،قسط ماشین و منزل و غیره به شدت عصبانی هستید ، هیچ گاه این موضوعات و خشم خود را در کلاس طرح نکنید.آنها سنگ صبور معلم برای حل مشکلات مالی و غیره نیستند.جدی بودن و خشک بودن بیش از حد معلم موجب کسالت و خستگی دانش آموز خواهد شد.

2-   دوستی افراطی با شاگردان وچشم پوشی از وظیفه خود ، وقتی که در کلاس هستید شما بهترین معلم دنیا نیستید!

رفتار دوستانه لازمه ی تدریس موفق در کلاس است اما دوستی با شاگردان یک بده بستان پایاپای را می طلبد که این برای یک معلم صورت خوشی نخواهد داشت و شما را در شرایط سختی قرار خواهد داد ولی از جهت دیگر دانش آموزان مطالب معلمی را دوست دارند زودتر و بهتر یاد خواهند گرفت .دوستی اگر در حد اعتدال باشد و معلم موقعیتها و ظرفیتها را بسنجد مشکلی ایجاد نخواهد کرد ولی غیر از آن به جهت سپری کردن اوقات کلاس  باری به هر جهت !مفید نخواهید بود(نباید کلاس درس با شرکت در یک مراسم دلقک بازان سیرک ،اشتباه گرفته شود)ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سوم فروردین 1392 | 16:17 | نويسنده : فیروزجایی

امتيازات الگوي ايفاي نقش

1- ايجاد شور و شوق وانگيزه دروني در فراگيرندگان

از آن‏جا كه دانش آموزان خود نقش‏هاي مورد نظر را انتخاب مي‏كنند و بر اساس وظايف محوله به ايفاي نقش مي‏پردازند ، شور و شوق فراواني براي انجام دادن آن از خودانشان مي‏دهند . تدريس به اين روش به يك صحنه تفريحي تبديل مي‏شود و طراوت ذهني خاصي بين بازيگران و مشاهده كنندگان ايجاد مي‏شود كه در يادگيري بسيار موثر و با اهميت است .

2- مشاركت و فعاليت دانش آموزان

امروزه يكي از اصول مهم درياددهي - يادگيري ، موضوع فعال بودن فراگيرندگان است . يادگيري ارتباطي دوطرفه و تعاملي است و بديهي است كه گر يادگيرندگان منفعل باشند ، امكان يادگيري به وجود نخواهد آمد . در اين روش ، همه افراد نقش دارند و بايد در موعد مقرر نقش خود را ايفا كنند و سپس به صورت فعال در جريان آموزش به فعاليت بپردازند .ادامه مطلب

آگهي رايگان