معلّم نمونه
معلم اینفو : مرجع اطلاعات معلمان ابتدایی 
قالب وبلاگ

همان گونه که معلمان عزیز مطلع اند با توصیفی شدن ارزشیابی در سه پایه اول ، دوم و سوم ابتدایی (و احتمالا" پایه های چهارم و پنجم در آینده) استفاده از بازخوردها امری ضروری می باشد. در این قسمت تعدادی بازخورد برای استفاده شما معلمان عزیز پیشنهاد شده است.

نکته ی قابل توجه این است که در هنگام استفاده از بازخوردها در مورد دانش آموزانی که برخی انتظارات معلم را رعایت نکرده و به اهداف آموزشی دست نیافته اند باید از بازخوردهایی استفاده کرد که فرد را متوجه اشتباهش کرده تا دوباره آن اشتباه را تکرار نکند. در هنگام دادن بازخورد به این گونه دانش آموزان باید از کلی گویی در بازخورد پرهیز کرد و او را مستقیما با اشتباهش مواجه کرد.

 

به دو مثال زیر توجه کنید:

بازخورد ضعیف برای دانش آموزی که هنگام نوشتن املاء فواصل بین کلمات را رعایت نمی کند:

با تمرین و روخوانی بیشتر در زمینه املا موفق خواهی شد.

 

بازخورد قوی و موثر برای دانش آموزی که در حل مسائل ریاضی در تفریق ضعیف است:

پسرم (دخترم) در زمینه  تفریق نیاز به تقویت داری.

 

معلمان گرامی توجه داشته باشند نباید از هر بازخوردی در هرجا استفاده کرد. به طور مثال نباید به دانش آموزی دور از حد انتظار است بازخورد دانش آموز ضعیف یا در حد انتظار داد. این امر موجب نا امیدی و یا تکرار همان اشتباه توسط دانش آموز در آینده می شود.

 

بازخوردهای توصیفی و تشویقی:

 بازخوردهای زیر که به صورت یک بیت شعر آمده است برای دانش آموزان بسیار جذاب است و وقتی معلم به این شیوه آنها را تشویق می کند احساس غرور و سربلندی ( کوکانه ) می کنند و انگیزه آنها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

 

- فرشته بهشتی          خیلی قشنگ نوشتی

- حالا شدی باسواد          دل منم شده شاد

- جَمعه چقدر حواست          دقیقه خیلی كارت

- فرشته بهشتی          تمیز و درست نوشتی

مشقت شده مرتب          ای كودك مودب

- به مثل ماه تابان          قشنگی و درخشان

- سبد سبد گل یاس          زرنگ، توی كلاس

- قایق روی دریا         نوشته ای چه زیبا

- ای كودك خیلی ناز          مرا كردی سرافراز

- دخترم (پسرم) زیبا نوشته         مثل گل نوشته

- قشنگی چون كبوتر          از همه هستی بهتر

- باهوش و خوش بیانی          ای كودك ایرانی

- قشنگ نوشتی و ناز          ای دختر (پسر) سر افراز

- زنده باشی و سالم          تلاش بكن تو دائم

- ای كودك مهربان          دوستت دارم همچو جان

- خورشید گرم و روشنی         همیشه در قلب منی

- شكوفه های رنگ به رنگ         خسته نباشی، قشنگ

- از تنبلی جدایی          ای هدیهء خدایی

- كارت شده چه بهتر         ای گل من، تاج سر

- فرشته بهشتی          امروز سریع نوشتی

- یادت نره خط كشی          فردا حتما بكشی

- برگه نَكَن دوباره          از دفتر بیچاره

- ای گل ناز و خوشبو          بخوان درست از این رو

- كار گروهی بدان          می كنه كارُ آسان

- ای كودك بهشتی          كامل دقیق نوشتی

- هستی دقیق پر تلاش          همیشه خنده رو باش

- كودك خوب و نازی         واژه درست می سازی

- پی برده ام به رازی          زیبا جمله می سازی

- عقیدهء من اینه          كودك خوب همینه

- خلاقی و مهربون          همیشه اینطور بمون

- ماهی نوشت تو دریا         آفرین و مرحبا

- آسمان پر ستاره          مشقت نظیر نداره

- دانا و پر توانی          ای كودك ایرانی

- پسر (دختر) خوب و نازم          به دیكته ات می نازم

- نون و پنیر و پسته          مشقت به دل نشسته

- صد آفرین ای كودك          چه خوب نوشتی اردك

- ای پسر (دختر) نازنین          بهت می گم آفرین

- ای گل توی كلاس          زیبا هستی مثل یاس

- بارون میاد ریز ریز          اول بخوان بعد بنویس

- یك گل شادابی تو          آفتاب و مهتابی تو

- به مثل یك ستاره          نور از مشقت می باره

- برف میاد دونه دونه          پسرم (دخترم) درس می خونه

- با مشقی كه نوشتی          تو لایق بهشتی

 

 

بازخوردهای توصیفی در مورد دانش آموزان در حد انتظار:

 

فرزند خوبم، از خط زیبایت لذت بردم.

پسر (دختر) نازم، هزار آفرین به تو كه مشقت را زیبا نوشتی.

آفرین به تو كه تكالیفت را بدون اشكال و كامل انجام دادی.

پسرم (دخترم) تحقیق شما جالب و خواندنی بود.

آفرین پسرم در نوشتن تكالیف دقت كامل داشتی.

 

- بارون دونه دونه          مشقت شده نمونه

- انار دونه دونه          نقاشیت شده نمونه

- مورچه نوشت روی خاك          قشنگ نوشتی و پاك

- پسر خوب و نازم          به دقتت می نازم

- جمله های قشنگی          با واژه ها تو ساختی

- درست خواندی تو قرآن          ای كودك مهربان

- امروز كارت عالی بود          اشكالی در آن نبود

- ای كودك مودب          دفترت هست مرتب

1، 2، 3، ستاره         كارت ایراد نداره

- آفریدی افتخار          برای چندمین بار

- كودك خوب و نازی          واژه درست می سازی

- نون و پنیر و پسته          كارت به دل نشسته

- پی برده ام به رازی          زیبا جمله می سازی

- خلاقی و مهربون          همیشه اینطور بمون

- به دوستت دادی یاری          عالی كردی همكاری

 

 

 

بازخوردهای توصیفی در مورد دانش آموزان نزدیك به انتظار:

 

پسر (دختر) خوبم، سعی كن جواب سوال ها را با دقت و خوانا بنویسی.

از اینكه رونویسی شما هر روز بهتر می شود خوشحالم.

تلاش شما قابل تقدیر است.

از اینكه اشتباهات قبلی را تكرار نكردی و كلمات را با دقت و درست نوشتی خوشحالم.

خوشحالم كه خوش خط نوشتی ولی اگر دقت كنی، دندانه ها را جا نمی اندازی.

صد آفرین دختر (پسر) باهوشم، اگر كمی حواست را جمع می كردی تشدید ها را جا نمی انداختی.

از دیدن نقاشیت لذت بردم، اما سعی كن مرتب تر رنگ كنی.

از اینكه هر روز پیشرفت می كنی خوشحالم.

توانایی تو در دیكته بهتر شده، سعی كن اینطور بمانی.

امروز موفق شدی دیكته ات را بدون غلط بنویسی. بهتر است كلماتی كه دور آنها را خط كشیده ام زیبا تر بنویسی.

تمرینات ریاض را درست حل كردی، فقط سعی كن اعداد را زیباتر بنویسی.

در نوشتن به معنای كلمه هم توجه كن.

دخترم (پسرم) سركش یادت نره چون معنای كلمه عوض می شود.

 

- گوشه برگه هایت           برگه های كتابت             چكار كنیم صاف بشه             قشنگ و زیبا بشه

- گلم باید بدونه             كه خط های زمینه               می كنه كمكش تا                خطش بشه نمونه

- نوشتی آرام و خوب           حالا شدی تو محبوب

- كمی تلاش بیشتر              هستش برات مفیدتر

- یادت نره خط كشی            فردا حتما بكشی

- فرشته بهشتی         آخر وقت نوشتی؟

- فرشته بهشتی         بی حوصله نوشتی؟

- فرشته بهشتی         خسته بودی نوشتی؟

 

 

 

بازخوردهای توصیفی در مورد دانش آموزان نیازمند تلاش بیشتر:

 

پسرم (دخترم) در زمینه تفریق نیاز به تقویت داری.

فرزند گلم، در رونویسی فاصله و اندازه كلمات را رعایت كن.

با تمرین و روخوانی بیشتر در زمینه املا موفق خواهی شد.

با مطالعه كتاب های قصه و خواندن مجلات كودكان حتما در نوشتن انشا پیشرفت می كنی.

امروز خوب گوش ندادی، به همین دلیل كلمات را زیاد جا انداختی.

آفرین بر تو، پیشرفت خوبی كردی باز هم منتظر كارهای خوبت هستم.

به نظر می رسد در زمینه جمع (تفریق، ضرب و ...) مشكل داری امیدوارم با تلاشت شاهد موفقیت تو باشم.

 

- كارهای بهترت رو          من به زودی ببینم

- هر كاری وقتش خوبه          تو مدرسه یا خونه

- درست بگو و رسا          جواب این سوال ها

- دقت و سعی و تلاش          به اندازه داشته باش

-    1،2،3،4          دندونه ها رو بشمار

 

منبع : CD آشنایی با ارزشیابی كیفی/توصیفی

[ دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ ] [ 14:52 ] [ فیروزجایی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

به وبــلاگ فرهنگی - اطـــلاع رســـانی مــعلم نمـــونه خوش آمدید. این وبلاگ گلچینی از اطلاعات و مهارت هایی است که معلمان عزیز برای تدریس در دوره ابتدایی باید از آن آگاهی داشته باشند. خودم هم در حال حاضر پایه ی پنجم تدریس می کنم. چنانچه تمایل به تبادل لینک یا لوگو دارید، می توانید در بخش نظرات اعلام کنید. باتشکر... مدیر وبلاگ معلم نمونه (فیروزجایی)
امکانات